Joost AlemanFinancieel adviseur hypotheken

Joost mag het weten. 

”Inzicht geven in de financiële situatie en het beste advies aan de klant geven. Uiteraard met continue begeleiding, want blijvend contact met de klant is voor mij vanzelfsprekend.” 

Financieringen spelen een rol in ieders leven. Door onze activiteiten onder te brengen in drie labels kunnen we relaties ongeacht hun levensfase bijstaan met financieel advies. Een uniek concept van drie elkaar versterkende labels. 

Mijn antwoord is ja, wat is je vraag?  

Maak ook kennis met mijn andere 20 collega’s!