Noah RaaijmakersFinancieel adviseur | Credion Veenendaal & Rosmalen

Alles is mogelijk als je maar durft.  

”Het geeft mij energie om mezelf dagelijks in te zetten voor de klant. Door het geven van passende full serviceadviezen wil ik bijdragen aan de persoonlijke successen van een klant.” 

Financieringen spelen een rol in ieders leven. Door onze activiteiten onder te brengen in drie labels kunnen we relaties ongeacht hun levensfase bijstaan met financieel advies. Een uniek concept van drie elkaar versterkende labels. 

Mijn antwoord is ja, wat is je vraag?  

Maak ook kennis met mijn andere 20 collega’s!