Vincent HovestadAccount manager

Dreams without goals are just dreams. 

”De verbinder zijn tussen de verantwoordelijke binnen een sportvereniging en de zakelijke leveranciers in ons netwerk. Meedenken, ontzorgen, coördineren en de beste deal creëren zorgen voor mijn meerwaarde voor alle partijen. Samen bereiken we meer!” 

Financieringen spelen een rol in ieders leven. Door onze activiteiten onder te brengen in drie labels kunnen we relaties ongeacht hun levensfase bijstaan met financieel advies. Een uniek concept van drie elkaar versterkende labels. 

Mijn antwoord is ja, wat is je vraag?  

Maak ook kennis met mijn andere 20 collega’s!